English Version | 石大主页 | 加入收藏
关于报送各二级单位科级机构设置的通知


校属各单位:

请各二级单位认真梳理本单位科级机构设置,填报《科级机构设置情况表》(见附件),科级机构不作调整的单位只填报表中“现有科级机构设置情况”。报送单位不含教学院(部)和校属企业单位。

请各二级单位1020日前将表格报人事处人事科(学校办公楼1203房间),纸质版需单位负责人签字并加盖本单位公章,电子版请发送至renshike@upc.edu.cn

附件:科级机构设置情况表.doc

                                人事处

                             20171016


版权所有: 中国石油大学(华东)人事处
地址:山东省青岛市黄岛区长江西路66号    邮编:266580